180831koronagdanskal0001Uczeń klasy Va - Aleksy Richert - przez cały poprzedni rok szkolny aktywnie uczestniczył w kółku turystycznym ,,Odkrywcy Gdańska", zdobywając najważniejsze gdańskie punkty widokowe. W ciągu wakacji, wspierany przez Mamę, odwiedził ostatnie dwa miejsca. Tym samym otrzymał odznakę ,,Zdobywcy Korony Starego Gdańska"!!! Serdecznie gratulujemy ogromnej wytrwałości i ciekawości odkrywania nowych miejsc!!! /K.B.-U., L.N., K.M./

Początek strony