DYREKTOR SZKOŁY: Beata Wołkanowska

WICEDYREKTOR:
Magdalena Waroczyk-Warkoczewska

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Marzena Raczkowska - wychowawca oddział 0
Barbara Augustyniak - wychowawca oddział 0
Dorota Komar - nauczyciel wspomagający oddział 0

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Ewa Jarosz  - wychowawca kl. Ia
Marzena Igielska- nauczyciel wspomagający kl. Ia

Joanna Zielińska - wychowawca kl. Ib
Ewa Hake - nauczyciel wspomagający kl. Ib

Aleksandra Badźmierowska - Kasznia - wychowawca kl. IIa
Anna Cymańska-Hirsz - nauczyciel wspomagający kl. IIa

Joanna Wróblewska - wychowawca kl. IIb

Monika Podleś - wychowawca kl. IIIa
Monika Warlikowska - nauczyciel wspomagający kl. IIIa

Beata Wołkanowska - wychowawca kl. IIIb
Klaudna Słodkowska - nauczyciel wspomagający kl. IIIb

PEDAGOG

 Krzysztof Lipka

PSYCHOLOG

 Magdalena Nowak - Wszelaczyńska

PEDAGOG SPECJALNY

 Renata Tuszyńska

LOGOPEDA

 Agnieszka Dymarska

ŚWIETLICA

Anna Stencel
Ewa Kiełczykowska
Lucyna Wilamowska
Renata Tuszyńska
Gabriela Baka
Elżbieta Stefańska
Klaudyna Słodkowska
Beata Wołkanowska
Magdalena Waroczyk-Warkoczewska

BIBLIOTEKA

Beata Kalinka

RELIGIA

Aneta Witczak

ETYKA

Agnieszka Dymarska

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY kl.IV-VIII

Barbara Kurowska - kl. IVa
Małgorzata Wiśniewska - kl. IVb
Małgorzata Miranowska - kl. Va
Dorota Hnatiuk - wychowawca kl. VIa
Estera Kornacka - kl. VIIa
Aldon Kwiatkowska - kl. VIIIa

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Marzena Szpiek

TUS

Renata Tuszyńska
Magdalena Nowak - Wszelaczyńska
Marzena Szpiek

JĘZYK POLSKI

Ewa Poniznik-Bach
Agnieszka Dymarska - wychowawca kl. VIIb

MATEMATYKA

Hanna Nowakowska

JĘZYK ANGIELSKI

Aleksandra Sieniawska
Mażewska Marta
Joanna Zielińska

JĘZYK HISZPAŃSKI

Elżbieta Stefańska

FIZYKA

Małgorzata Borowiak

CHEMIA

Teresa Włodarczyk

GEOGRAFIA

Gabriela Baka - wychowawca kl. IVa

PLASTYKA/TECHNIKA

Barbara Kaczmarska - wychowawca kl. VIIa

PRZYRODA

Aldona Kwiatkowska

HISTORIA

Mikołaj Wysiecki - wychowawca kl.Va

WYCHOWANIE FIZYCZNE/GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Barbara Kaczmarska
Andrzej Ostapczuk
Magdalena Waroczyk - Warkoczewska
Sebastian Czworowski - wychowawca kl. IVb
Ewa Sawka

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA

Anna Barnicz - Szymlek

MUZYKA

Grażyna Drabińska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 Ewa Sawka

DORADZTWO ZAWODOWE

Beata Wołkanowska

JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

Grażyna Wnorowska

 

Początek strony