DYREKTOR SZKOŁY: Beata Wołkanowska

WICEDYREKTOR:
Magdalena Waroczyk-Warkoczewska

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Aleksandra Badźmierowska - Kasznia   - wychowawca oddział 0
Joanna Wróblewska - wychowawca oddział 0
Grażyna Drabińska - nauczyciel wspomagający oddział 0

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Monika Podleś - wychowawca kl. Ia
Monika Warlikowska - nauczyciel wspomagający kl. Ia

Ewa Jarosz - wychowawca kl. Ib
Dorota Komar - nauczyciel wspomagający kl. Ib

Marzena Raczkowska - wychowawca kl. IIa
Barbara Kurowska - nauczyciel wspomagajacy kl. IIa

Joanna Zielińska - wychowawca kl.IIb
Małgorzata Wiśniewska- nauczyciel wspomagający kl. IIb

Dorota Kowalska - wychowawca kl. IIIa
Marzena Igielska - nauczyciel wspomagający kl.IIIa

PEDAGOG

 Krzysztof Lipka

PSYCHOLOG

 Magdalena Nowak - Wszelaczyńska

LOGOPEDA

 Agnieszka Dymarska

ŚWIETLICA

Anna Stencel
Renata Tuszyńska
Lucyna Wilamowska
Ewa Kiełczykowska
Gabriela Baka
Ewa Jarosz
Beata Wołkanowska

BIBLIOTEKA

Beata Kalinka

RELIGIA

Aneta Witczak

ETYKA

Agnieszka Dymarska

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY kl.IV-VIII

Dorota Hnatiuk - wychowawca kl. IVa
Marzena Graczyk - kl. Va, wychowawca kl.Va
Grażyna Wnorowska - kl. VIa, wychowawca kl. VIa
Ewa Hake - kl. VIIa
Aldon Kwiatkowska - kl. VIIb
Anna Cymańska - Hirsz - kl. VIIIa
Małgorzata Miranowska - kl. VIIb

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Marzena Szpiek
TUS

Renata Tuszyńska
Magdalena Nowak - Wszelaczyńska

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Malczewska
Ewa Poniznik-Bach

MATEMATYKA

Hanna Nowakowska

JĘZYK ANGIELSKI

Karina Banasik - Urasińska - wychowawca kl. VIIa
Aleksandra Sieniawska
Joanna Zielińska

JĘZYK HISZPAŃSKI

Elżbieta Stefańska

FIZYKA

Kamil Kostrzewa

CHEMIA

Teresa Włodarczyk

GEOGRAFIA

Gabriela Baka

PLASTYKA/TECHNIKA

Barbara Kaczmarska

PRZYRODA

Aldona Kwiatkowska

HISTORIA

Mikołaj Wysiecki - wychowawca kl.VIIIa

WYCHOWANIE FIZYCZNE/GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Barbara Kaczmarska
Ewa Sawka - Bieńkowska
Andrzej Ostapczuk - wychowawca kl. VII b
Dorota Komar
Magdalena Waroczyk - Warkoczewska

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA

Anna Barnicz - Szymlek

MUZYKA

Ewa Jarosz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Ewa Sawka - Bieńkowska

DORADZTWO ZAWODOWE

Beata Wołkanowska

Początek strony