DYREKTOR SZKOŁY: Beata Wołkanowska

WICEDYREKTOR:
Magdalena Waroczyk-Warkoczewska

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dorota Kowalska  - wychowawca oddział 0
Joanna Wróblewska - wychowawca oddział 0
Marzena Igielska- nauczyciel wspomagający oddział 0

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Aleksandra Badźmierowska - Kasznia - wychowawca kl. Ia
Grażyna Drabińska - nauczyciel wspomagający kl. Ia

Monika Podleś - wychowawca kl. IIa
Monika Warlikowska - nauczyciel wspomagający kl. IIa

Ewa Jarosz - wychowawca kl. IIb
Klaudna Słodkowska - nauczyciel wspomagający kl. IIb

Marzena Raczkowska - wychowawca kl. IIIa
Barbara Kurowska - nauczyciel wspomagajacy kl. IIIa

Joanna Zielińska - wychowawca kl.IIIb
Małgorzata Wiśniewska- nauczyciel wspomagający kl. IIIb

 

PEDAGOG

 Krzysztof Lipka

PSYCHOLOG

 Magdalena Nowak - Wszelaczyńska

LOGOPEDA

 Agnieszka Dymarska

ŚWIETLICA

Anna Stencel
Renata Tuszyńska
Lucyna Wilamowska
Ewa Kiełczykowska
Gabriela Baka
Ewa Jarosz
Klaudyna Słodkowska
Beata Wołkanowska

BIBLIOTEKA

Beata Kalinka

RELIGIA

Aneta Witczak

ETYKA

Agnieszka Dymarska

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY kl.IV-VIII

Małgorzata Miranowska - kl. IVa
Dorota Hnatiuk - wychowawca kl. Va
Estera Kornacka - kl. VIa
Grażyna Wnorowska - kl. VIa, wychowawca kl. VIIa
Ewa Hake - kl. VIIIa
Aldon Kwiatkowska - kl. VIIIb

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Marzena Szpiek
Anna Cymańska - Hirsz


TUS

Renata Tuszyńska
Magdalena Nowak - Wszelaczyńska

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Malczewska
Ewa Poniznik-Bach

MATEMATYKA

Paulina Sadowska
Hanna Nowakowska

JĘZYK ANGIELSKI

Karina Banasik - Urasińska - wychowawca kl. VIIIa
Aleksandra Sieniawska
Joanna Zielińska

JĘZYK HISZPAŃSKI

Elżbieta Stefańska

FIZYKA

Małgorzata Borowiak

CHEMIA

Teresa Włodarczyk

GEOGRAFIA

Gabriela Baka

PLASTYKA/TECHNIKA

Barbara Kaczmarska

PRZYRODA

Aldona Kwiatkowska

HISTORIA

Mikołaj Wysiecki - wychowawca kl.IVa

WYCHOWANIE FIZYCZNE/GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Barbara Kaczmarska
Andrzej Ostapczuk - wychowawca kl. VIII b
Magdalena Waroczyk - Warkoczewska
Sebastian Czworowski

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA

Anna Barnicz - Szymlek

MUZYKA

Ewa Jarosz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Beata Wołkanowska

Początek strony