DYREKTOR SZKOŁY: Beata Wołkanowska

WICEDYREKTOR:
Magdalena Waroczyk-Warkoczewska

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Monika Podleś - wychowawca oddział 0
Aleksandra Badźmierowska - Kasznia   - wychowawca oddział 0

Monika Warlikowska - nauczyciel wspomagający oddział 0

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Marzena Raczkowska - wychowawca kl. Ia
Barbara Kurowska - nauczyciel wspomagajacy kl. Ia
Joanna Zielińska - wychowawca kl. Ib
Małgorzata Wiśniewska- nauczyciel wspomagający kl. Ib
Dorota Kowalska - wychowawca kl. II
Marzena Igielska - nauczyciel wspomagający kl.II
Lidia Nowak - wychowawca kl. III
Dorota Hnatiuk - nauczyciel wspomagajacy kl. III

PEDAGOG

 Krzysztof Lipka

PSYCHOLOG

 Magdalena Nowak-Wszelaczyńska

LOGOPEDA

 Agnieszka Dymarska

ŚWIETLICA

Anna Stencel
Renata Tuszyńska
Lucyna Wilamowska
Ewa Kiełczykowska
Ewa Jarosz
Beata Wołkanowska

BIBLIOTEKA

Beata Kalinka

RELIGIA

Aneta Witczak

ETYKA

Agnieszka Dymarska

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY kl.IV-VIII

Marzena Graczyk - kl. IV, wychowawca kl.IV
Grażyna Wnorowska - kl. V, wychowawca kl. V
Ewa Hake - kl. VIa
Aldon Kwiatkowska - kl. VIb
Małgorzata Miranowska - kl. VIIb
Dorota Komar - kl. VIII

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Marzena Szpiek
Danuta Petelska

TUS

Renata Tuszyńska
Magdalena Nowak - Wszelaczyńska

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Malczewska
Ewa Poniznik-Bach

MATEMATYKA

Anna Krefta - wychowawca k. VII a
Dominika Szopińska

JĘZYK ANGIELSKI

Karina Banasik - Urasińska - wychowawca kl. VIa
Aleksandra Sieniawska
Joanna Zielińska

JĘZYK HISZPAŃSKI

Elżbieta Stefańska

FIZYKA

Kamil Kostrzewa

CHEMIA

Teresa Włodarczyk

GEOGRAFIA

Alina Pleszkun

PLASTYKA/TECHNIKA

Barbara Kaczmarska

PRZYRODA

Aldona Kwiatkowska

HISTORIA

Mikołaj Wysiecki - wychowawca kl.VII

WYCHOWANIE FIZYCZNE/GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Barbara Kaczmarska
Ewa Sawka - Bieńkowska
Andrzej Ostapczuk - wychowawca kl. VI b
Dorota Komar
Magdalena Waroczyk - Warkoczewska

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA

Anna Barnicz - Szymlek

MUZYKA

Ewa Jarosz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Ewa Sawka - Bieńkowska

DORADZTWO ZAWODOWE

Beata Wołkanowska

1000 Characters left


Początek strony