Program „Jesteśmy razem” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej.

Projekt realizowany będzie w okresie 04.09.2023 r. do 03.03.2025 r.

Calkowita kwota dofinansowania: 249,455,28 PLN

Realizacja projektu ma wspierać system szkolenia i doskonalenia kadry naszej szkoły w wymiarze europejskim.

Pozyskane fundusze zapewnią dostęp do szkoleń wysokiej jakości, odbywających się w różnych krajach Europy. Umożliwią zdobycie nowych i lepszych kompetencji językowych i zawodowych, poznanie innowacyjnych metod i form pracy z uczniem, treści z zakresu edukacji włączającej i umiejętności cyfrowych. Grupą docelową projektu stanowi 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku, którzy wezmą udział w szkoleniach w ramach mobilności zagranicznych,

Cele projektu:
Podniesienie kompetencji językowych kadry szkoły - nabywanie zdolności do skutecznej komunikacji w języku angielskim.
Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, w tym w warsztacie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nabywanie i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych.
Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne oraz udział w projektach europejskich. Tworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej o standardach europejskich.

plakat

  DNI ERASMUSA - Spotkanie nauczycieli i pracowników Sp60 dotyczące projektu ERASMUS PLUS dotyczące projektu.
Przy filiżance dobrej kawy/herbaty i    ciastkach nauczyciele zapoznają się z realizowanym  w szkole projektem Erasmus+
oraz z systemem dokumentów typu Europass.
Dyskusja nad tym jak  wprowadzić elementy języka angielskiego na każdej lekcji.  
Podczas spotkania osoby, które wcześniej brały udział w innych projektach podzielą się swoimi doświadczeniami. 

 

Koordynator projektu: Anna Barnicz-Szymlek

Współorganizator Dni Erasmusa i uczestnik projektu - Bożena Moćko

20170504 1mamszanse0001Od marca 2017 roku realizujemy w szkole kolejną edycję programu profilaktycznego Mam szansę. Grupa 30 uczniów uczestniczy w zajęciach psychoedukacyjnych, ćwiczeniach i zabawach interakcyjnych, relaksacyjnych, sportowych, plastycznych i komputerowych pod opieką nauczycieli naszej szkoły.

170212zbiegiemwisly2002Dziś odbyły się kolejne pogadanki na temat Wisły. W klasie III a dzieci oglądały film "Z biegiem Wisły - od źródła do ujścia", rozwiązywały krzyżówki oraz "płynęły" palcem po mapie wzdłuż Wisły.

Początek strony