Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Materiały dostępne są na platformie edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Chroń dziecko w sieci - broszura dostarcza rodzicom informacji o konkretnych zasadach i narzędziach, które ograniczą ryzyko kontaktu dzieci z nieodpowiednimi treściami online.Broszura kampanii „Chroń dziecko w sieci” ma uświadomić rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym problem szkodliwych treści w sieci, a także ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w internecie.

10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci - Podstawowe porady dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie, obejmujące m.in. kontakty z obcymi osobami w sieci, udostępnianie prywatnych danych, nielegalne treści plik pdf

Bezpieczeństwo dzieci online. Kompedium wiedzy dla rodziców i profesionalistów. Kompendium przygotowane przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje), dotyczące zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Strony internetowe pozwalające bezpiecznie wprowadzić dziecko w świat Internetu:

www.sieciaki.pl - polecamy Katalog Bezpiecznych Stron BeSt - zestaw bezpiecznych i przyjaznych dzieciom stron

www.necio.pl

Początek strony