Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wkrótce

znak
O
d dnia 4 września 2023 rozpoczynamy realizację naszego programu"Jesteśmy razem"- projektu "Zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów i kadry edukacji szkolnej", realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna (konkurs 2022).

 

Projekt realizowany będzie w okresie 04.09.2023 r. do 03.03.2025 r.

Realizacja projektu ma wspierać system szkolenia i doskonalenia kadry naszej szkoły w wymiarze europejskim.Grupą docelową projektu stanowi 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku, którzy wezmą udział w szkoleniach w ramach mobilności zagranicznych,

Cele projektu:
Podniesienie kompetencji językowych kadry szkoły - nabywanie zdolności do skutecznej komunikacji w języku angielskim.
Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, w tym w warsztacie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nabywanie i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych.
Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne oraz udział w projektach europejskich. Tworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej o standardach europejskich.

 

  2309fersplakatminiatura

 2023unicef

GPEinstrukcje

Początek strony