Dziennik elekroniczny pozwala online monitorować postępy dziecka w zakresie poszczególnych przedmiotów - oceny, informacje dotyczące zachowania oraz frekwencje na zajęciach. Aplikacja dostępna jest w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Dostęp do aplikacji Gdańskiej Platformy Edukacyjnej UONET - "Witryna dla rodziców/ucznia" posiadają również uczniowie, za pomocą kodów dostępu otrzymanych w szkole.

  - link do strony głównej platformy GPE

Zalogowanie się na stronie GPE umożliwi Państwu korzystanie z aplikacji Dziennika Elektronicznego. Rodzice, którzy chcą korzystać z dziennika elektronicznego są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zostały one złożone przez Państwa w czasie zebrań z rodzicami lub indywidualnie. Dostęp do dziennika elektronicznego posiadają rodzice/opiekunowie ucznia, którzy podali w oświadczeniu swój adres e-mail. Informuje jednocześnie, że rodzice/opiekunowie nie mają obowiązku korzystania z e-dziennika elektronicznego, a co za tym idzie udostępniania swoich danych osobowych! Rodzice, którzy nie złożyli we wskazanym czasie stosownego oświadczenia, natomiast chcą dopełnić formalności i korzystać z e-dziennika proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły.

Pliki do pobrania

Początek strony