Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wkrótce

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że ani dyrektor szkoły, ani Rada Rodziców nie ma uprawnień do zawierania umów w Państwa imieniu na ubezpieczenie dzieci. To Rodzic dobrowolnie zawiera umowę na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), korzystając z wybranej przez siebie oferty. W związku z powyższym jeśli Rodzic chce, aby dziecko było objęte takim ubezpieczeniem, powinien zawrzeć umowę z dowolnym ubezpieczycielem.

Poniżej znajdziecie Państwo list MEN odnoszący się do informacji o ubezpieczeniu.

List MEN do rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW

  2309fersplakatminiatura

 2023unicef

GPEinstrukcje

Początek strony