chłopiec uprawiania karate 1196 208W trakcie ferii zimowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku o godz. 17:00 (sala VII) będą się odbywały darmowe zajęcia z karate tradycyjnego. Organizatorem z ramienia Polskiego Związku Karate Tradycyjnego jest Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

180110geocaching00001Na ostatnim geocachingu tworzyliśmy pagórki i góry z masy solnej. Pomalowaliśmy je odpowiednimi kolorami, a przy tym odnieśliśmy się do mapy fizycznej naszego kraju.

Więcej zdjęć na szkolnym fb.

180111kolkoturystycznewecs00026Kółko turystyczne ,,Odkrywcy Gdańska" odwiedziło wczoraj Europejskie Centrum Solidarności. Przemiła pani Ania pomogła nam zrozumieć znaczenie słów TOLERANCJA i SUBKULTURA. Wiemy też, że ,,nie szata zdobi człowieka", a bikiniarze, hipisi i punki to ludzie, których kiedyś mogliśmy spotkać na naszych ulicach.

Zdjęcia

171201odkrywcygdanskackm000011 grudnia "Odkrywcy Gdańska" odwiedzili Centrum Kultury Morskiej. Czekała tam na nich lekcja "Dlaczego woda jest mokra?" oraz sala interaktywna.

Więcej zdjęć na szkolnym fb.

Początek strony