Zajęcia dodatkowe 2022/2023

 

Kto prowadzi

Nazwa

Klasa /grupa

Poniedziałek

Godzina

Monika Podleś

J.polski jako obcy

uczniowie klasy 2a

 

8.00 - 8.45

Grażyna Wnorowska

Zajęcia wyrównawcze 7a

klasa 7a

 

8.00-8.45

Magdalena Nowak - Wszelaczyńska Renata Tuszyńska

TUS

uczniowie klas 3

 

12.45 - 14.15
s. 308b

Antoni Maciołowski

JUDO

uczniowie grupa wiekowa do 5 klasy

 

15.30-16.55

Antoni Maciołowski

JUDO

uczniowie grupa wiekowa
powyżej 5 klasy

 

17.00-18.25

Antoni Maciołowski

JUDO

dzieci spoza SP60 grupa wiekowa poniżej 3 klasy

 

18.30-19.30

Barbara Kaczmarska

karta rowerowa

głównie klasa 4

 

12.45 -13.30 sala 05

Anna Stencel, Lucyna Wilamowska
Ewa Kiełczykowska, Renata Tuszyńska

koło kulinarne

klasy 0-3

 

świetlica

Ewa Kiełczykowska

koło plastyczne

klasy 1-3

 

świetlica

Anna Stencel

koło krawieckie

klasy 1-3

 

świetlica

Renata Tuszyńska

Anna Stencel

koło ogrodnicza

klasy 1-3

 

świetlica

G.Baka

koło krajoznawczo-podróżnicze

klasy 5-8

 

14.35-15.20

Kto prowadzi

Nazwa

Klasa/grupa

Wtorek

Godzina

Monika Podleś

J.polski jako obcy

uczniowie klasy 2a

 

7.10 - 7.55

Aleksandra Badźmierowska

Zajęcia rozwijające

uczniowie klasy 1A

 

8.00-8.45

Magdalena Nowak - Wszelaczyńska
Renata Tuszyńska

TUS

uczniowie klasy 1 A

 

13.45 - 14.45
s. 308b

Antoni Maciołowski

JUDO

uczniowie grupa wiekowa do 5 klasy

 

15.30-16.55

Antoni Maciołowski

JUDO

uczniowie grupa wiekowa powyżej 5 klasy

 

17.00-18.25

Antoni Maciołowski

 

dzieci spoza SP60 grupa wiekowa poniżej 3 klasy

 

18.30 - 19.30

Monika Warlikowska

TOMATIS

różne grupy wg kwalifikacji po teście uwagi słuchowej

 

13.40.-16.00 s.301

Małgorzata Wiśniewska

j. polski jako obcy

uczniwie kl. 3b

 

8.00 - 8.45 s.105

Elżbieta Stefańska

j. polski jako obcy

uczniowie kl. 7

 

9:50- 10-:35

Agnieszka Dymarska

Ewa Poniźnik - Bach

Kultura Żywego Słowa

(konkursy, recytacje)

uczniowie klas 6-8

 

14.30-15.30

Małgorzata Borowiak

j. polski jako obcy/w fizyce

uczniowie klasy 8a

 

13:45-14:30/s.312

Małgorzata Borowiak

j. polski jako obcy/w fizyce

uczniowie klasy 8b

 

14:40-15:25/s.312

Kto prowadzi

Nazwa

Klasa/grupa

Środa

Godzina

Monika Podleś

j. polski jako obcy (konsultacje)

uczniowie klasy 2a

   

Aleksandra Badźmierowska

j. polski jako obcy (konsultacje)

1a

 

11.45-12.30

Antoni Maciołowski

JUDO

uczniowie grupa wiekowa do 5 klasy

 

15.30-16.55

Antoni Maciołowski

JUDO - trening na AWF/SGKS

uczniowie grupa wiekowa powyżej 5 klasy

 

17.30-19.00

Małgorzata Wiśniewska

j. polski jako obcy

uczniowie kl. 3b

 

12.45 - 13.30 s.105

Paulina Sadowska

przygotowanie do egz. z mat.

8a

 

8:00 - 8:45 , s. 309

Małgorzata Borowiak

dodatkowe konsultacje z fizyki

uczniowie klasy 7a,8a,8b

 

14:40 - 15:25/s.312

         

Kto prowadzi

Nazwa

Klasa/grupa

Czwartek

Godzina

Monika Podleś

j. polski jako obcy

uczniowie klasy 2a

 

7.10 - 7.55

Aleksandra Badżmierowska

j. polski jako obcy

uczniowie klasy 2a,3a

 

11.45-12.30

Aleksandra Badżmierowska

j. polski jako obcy

uczniowie klasy 1a,2b,3a

 

12.45-13.30

Joanna Zielińska

Kangurki matematyczne

klasy 2-3

 

12:45-13:30, s.105

Antoni Maciołowski

JUDO - trening w terenie

uczniowie wszystkich grup wiekowych

 

17.00-18.30

Beata Kalina

kółko gier planszowych

uczniowie wszystkich grup wiekowych

 

14.30- 16.00

Małgorzata Borowiak

j. polski jako obcy/w fizyce

uczniowie klasy 7a

 

14:40-15:25/312

Kto prowadzi

Nazwa

Klasa/grupa

Piątek

Godzina

Ewa Poniznik-Bach

Przygotowanie. do egzaminu ósmoklasisty        z j. polskiego

8a

 

7:10 - 7:55 s. 306

Monika Podleś

koło plastyczne

2a

   

Grażyna Wnorowska

j. polski dla obcokrajowców

7a

 

12.45 - 13.30

Elżbieta Stefańska

j. hiszpański

kl. 2 i 3

 

14:00- 14:45

Aleksandra Badźmierowska

j. polski jako obcy

1a

 

8.00-8.45

Aleksandra Badźmierowska

j. polski jako obcy

1a,2b,3a

 

12.45-13.30

Mikołaj Wysiecki

Koło historyczno - turystyczne

Klasy 8

 

13:45 - 14:30
s. 306

Paulina Sadowska

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty         z matematyki

8b

 

13:45 - 14:30,
s. 309

Antoni Maciołowski

JUDO

uczniowie grupa wiekowa do 5 klasy

 

15.30-16.55

Antoni Maciołowski

JUDO

uczniowie grupa wiekowa powyżej 5 klasy

  

17.00-18.25

Antoni Maciołowski

JUDO

dzieci spoza SP60 grupa wiekowa poniżej 3 klasy

 

18.30-19.30

Małgorzata Wiśniewska

j. polski jako obcy

uczniowie kl. 3b

 

11.45 - 13.30 s.105

Marzena Igielska

j. polski jako obcy

uczniowie kl. 3a,2a

 

13.30 - 15.00

Inne projekty

 

   

 

Antoni Maciołowski

JUDO - trening na AWF/SGKS

uczniowie wszystkich grup wiekowych

sobota

11.00-13.00

Renata Tuszyńska
Justyna Zdrojewska

POMOST dla szkół

Uczniowie klas II - IV

IX-XII 2022

wtorek

15.00 – 16.30

16.40 – 18.10

Początek strony