231110cyprgrupa.jpgW ramach projektu "Jesteśmy razem", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
6 listopada 2023 pierwsza grupa nauczycieli rozpoczęła kurs języka angielskiego na Cyprze.

Uczestnikami mobilności zagranicznej są obecnie:
Beata Kalinka, Gabriela Baka, Aleksandra Badźmierowska - Kasznia oraz Elżbieta Stefańska.
Kadra pozyskała możliwość podniesienia własnych kompetencji językowych i osobistych oraz nabycia wiedzy i doświadczeń zawodowych w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku.Nawiązywanie kontaktów zawodowych, możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk we wspólnej przestrzeni językowej przyczyni się do inicjowania i zacieśniania współpracy międzynarodowej naszej szkoły oraz zwiększy jej potencjał w zakresie działań innowacyjnych.

Jesteśmy razem, więc ....  słuchamy się, szanujemy i wspólnie działamy. 

230910salaSIW ramach zwiedzania szkoły klasa 1b poznała m.in. salę SI, gdzie mogła uczestniczyć w pokazowej terapii integracji sensorycznej. Dziękujemy p. Basi Augustyniak! Foto

230908mukowisydoza8 września w 1b zawitała p. Ania Cymańska - Hirsz i przeprowadziła zajęcia uświadamiające czym jest mukowiscydoza i jak można niwelować skutki tej choroby. Foto

znak
O
d dnia 4 września 2023 rozpoczynamy realizację naszego programu"Jesteśmy razem"- projektu "Zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów i kadry edukacji szkolnej", realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna (konkurs 2022).

 

Projekt realizowany będzie w okresie 04.09.2023 r. do 03.03.2025 r.

Realizacja projektu ma wspierać system szkolenia i doskonalenia kadry naszej szkoły w wymiarze europejskim.Grupą docelową projektu stanowi 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku, którzy wezmą udział w szkoleniach w ramach mobilności zagranicznych,

Cele projektu:
Podniesienie kompetencji językowych kadry szkoły - nabywanie zdolności do skutecznej komunikacji w języku angielskim.
Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, w tym w warsztacie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nabywanie i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych.
Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne oraz udział w projektach europejskich. Tworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej o standardach europejskich.

Początek strony