Jak dokonywać wpłat za obiady i kanapki w stołówce szkolnej SP 60

Wysokość należności za posiłki znajdziecie Państwo u Intendenta, w sekretariacie bądź na stronie internetowej szkoły www.sp60.gdansk.pl w zakładce stołówka
Następnie po uzgodnieniu z Intendentem kwoty odpisu należną kwotę przelewamy na idywidualne konto bankowe podane na umowie żywieniowej.
(liczy się data wpływu na konto szkoły).
Płatności za posiłki dziecka prosimy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca.
Na opłaty po terminie naliczane będą odsetki

Początek strony