Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 60 w Gdańsku