Wykaz ulic znajdujących się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku