bieg po zdrowie0001„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu ruszyła w roku szkolnym 2016/2017 i obejmuje do 20% szkół podstawowych w Polsce.
Program skierowany jest do uczniów klas IV.

Główne cele programu:
· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego
· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą w ciągu sześciu zajęć lekcyjnych, za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.

Podczas cyklu zajęć dzieci będą:
· dyskutować,
· wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
· przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
· liczyć koszty palenia papierosów,
· pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów
· tworzyć komiks z bohaterami programu.

Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie będą zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.
Zapraszamy do zapoznania się z filmem dotyczącym programu na kanale youtube GIS.

 

Początek strony