Większość rodziców zgadza się, że bicie dzieci jest złe ... .

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury poświęconej wychowaniu bez przemocy oraz budowaniu relacji rodzic - dziecko, wydanej przez Fundację Dzjemy Dzieciom Siłę. - czytaj

Tutaj

Początek strony