161201 szkola spolecznie wrazliwa sp600001Sześćdziesiątka uczestniczy w konkursie Szkoła Społecznie Wrazliwa. Ma on na celu promocję działań wolontariackich w gdańskich szkołach podstawowych i gimnazjach, zwłaszcza na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych lub chorych, zwierząt i środowiska naturalnego.

Organizatorami konkursu są : Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, Komisja Edukacji oraz Wydział Rozwoju Społecznego, a koordynatorkami projektu są: Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji Edukacji.W ciągu całego roku szkoła nasza podejmuje wiele inicjatyw pomocowych względem potrzebujących. Uczestniczą w nich nie tylko nasi wspaniali wolontariusze, ale również cała społeczność szkolna. Jeżeli więc myślimy o szkole społecznie wrażliwej to jest to niewatpliwie Sześćdziesiątka. Przegląd naszych działań ujęliśmy w prezentacji.

Początek strony