Plan zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2019/2020

 

Poniedziałek

Prowadzący

Nazwa zajęć

Klasy

Godzina

Sala

Dorota Komar

SKS

dziewczęta
kl. I - III

12.45 - 13.45

Sala rekreacyjna

Monika Warlikowska

Trening słuchowy metodą Tomatisa

obecnie kl. III

12.30 - 14.30

s.306

Renata Tuszyńska

Zajęcia z programowania - Przygoda z Ozobotem

klasa I

12.45 - 13.30

s.105

Karina Banasik

Extra English classes

kl. Va

12:50 - 13:35

s. 211

Anna Krefta

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

kl.VIa

8:00 - 8:45

s.309

Marzena Szpiek

J. polski dla cudzoziemców

kl. I - II

13.45 - 14.25

s.308

Marzena Szpiek

J. polski dla cudzoziemców

kl. IV

12.50-13.50

s.308

Marzena Szpiek
Danuta Petelska

Program Mam szansę

kl. IV - VI

15.20 – 17.50

s.308

 Ewa Kiełczykowska

 Zajęcia plastyczne

kl. I - IV

 12.35 - 14.00

 świetlica

Wtorek

Prowadzący

Nazwa zajęć

Klasy

Godzina

Sala

Anna Krefta

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

kl. VIII

7:10 - 7:55

s. 309

Monika Warlikowska

Trening słuchowy metodą Tomatisa

obecnie kl. III

13.35 - 15.35

s. 306

Ewa Jarosz
Grażyna Wnorowska

Chór szkolny

kl. III - VII

13.45 - 14.30

s. 206

Dorota Kowalska

Archiprzygody - zajęcia kreatywne

kl. I

13.30 - 15.30

s.106

Marzena Szpiek
Renata Tuszyńska

Program Mam szansę

kl. I - III

13.40 – 16.10

s. 308

 Anna Stencel

 Zajecia krawieckie oraz kółko gastronomiczne

 kl. I - IV

 12.35 - 14.00

 świetlica

         

Środa

Prowadzący

Nazwa zajęć

Klasy

Godzina

SalaLu

Lucyna Wilamowska

Piłka ręczna

kl. I

12.50 - 14.00

sala gimnastyczna

Dorota Komar

SKS

dziewczęta
kl. I - III

12.45 - 13.45

sala rekreacyjna

Monika Warlikowska

Trening słuchowy metodą Tomatisa

obecnie kl. III

12.30 - 14.30

s.306

Monika Warlikowska

J. polski dla obcokrajowców

oddział 0

12.30 - 13.15

s.301

Renata Tuszyńska

Zajęcia z programowania - Przygoda z Ozobotem

kl. II - III

12.45 - 13.45

s.106

Marzena Szpiek

J. polski dla cudzoziemców

kl. I - II

13.35 - 14.25

s.308

Barbara Kaczmarska

Robotyka

kl. VI

7.30 - 8.50

s. 5

Marzena Szpiek
Renata Tuszyńska

Program Mam szansę

kl. I - III

14.30 – 17.00

s. 308

 Anna Stencel

 Zajęcia krawieckie oraz kółko gastronomiczne

 kl. I - III

 12.35 - 14,00

 świetlica

Ewa Kiełczykowska Zajęcia plastyczne kl. I - IV 12.35 - 14.00 świetlica
         

Czwartek

 

Prowadzący

Nazwa zajęć

Klasy

Godzina

Sala

Monika Warlikowska

J. polski dla obcokrajowców

oddział 0

12.30 - 13.15

s.306

Dorota Kowalska

TOC - zajęcia logicznego i krytycznego myślenia

kl. I

12.50 - 13.25

s.106

Mikołaj Wysiecki

Zajęcia wyrównawcze z historii. Konsultacje z uczniami

kl. IV - VIII

13.40 - 14.25

s.311

Mikołaj Wysiecki

Koło historyczne

kl. VI - VIII

14.25 - 15.10

s.311

Ewa Jarosz

Dodatkowe zajęcia muzyczne

kl. I - III

14.30 - 15.00 I gr.

15.00 - 15.30 II gr.

s.206

Marzena Szpiek

J. polski dla cudzoziemców

kl. IV

14.35.-15.20

s.308

Barbara Kaczmarska

Robotyka

kl. II - III

14.30 - 16.00

s. 5

Marzena Szpiek
Danuta Petelska

Program Mam szansę

kl. IV - VI

15.20 – 17.50

s.308

Piątek

Prowadzący

Nazwa zajęć

Klasy

Godzina

Sala

Renata Tuszyńska

Zajęcia z programowania - Przygoda z Ozobotem

kl. I - IV

7.15 - 8.00

s.105

Grażyna Wnorowska

Zajęcia wyrównawcze

kl. IV

12.50 - 13.35

s. 307

Marzena Igielska

Zajęcia wyrównawcze

kl. I

13.40 - 14.25

s.106

Marzena Igielska

Zajęcia wyrównawcze

kl. I

8.00 - 8.45

s.106

 Ewa Kiełczykowska

 Zajęcia plastyczne

 kl. I - III

 12.35 - 14.00

 świetlica

         

Początek strony