W od lutego 2023 Sześćdziesiątka realizuje program Przystań Odkrywców - we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia
i Profilaktyki Uzależnień oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 w Gdańsku.
Cel główny

Kształtowanie kompetencji społecznych i zdrowotnych uczniów szkół podstawowych.

Cele szczegółowe

  1. Zwiększenie kompetencji w zakresie unikania używania substancji psychoaktywnych.
  2. Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych wspomagających kontakty rówieśnicze.
  3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i przynależności poprzez stworzenie przyjaznego środowiska związanego z relacjami społecznymi (miejsce spotkań, regularny dostęp do życzliwej opieki dorosłego).

Grupa docelowa

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych w wieku 11 – 14 lat.

Rekrutacja jest realizowana w oparciu o wniosek uczestnictwa w świetlicy „Przystań Odkrywców”.
Wniosek wypełniony przez wychowawcę ucznia za zgodą rodzica.
Liczebność grup zakłada maksimum 20 osób i minimum 15 osób.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu:
poniedziałki - godz.17.00 - 19.00 oraz środy - godz. 15.00 - 17.00
realizatorzy projektu: Marzena Szpiek, Lucyna Wilamowska oraz Renata Tuszyńska

Początek strony