161010mamszanse2 Nasza szkoła realizuje program profilaktyczny "Mam szansę", w ramach którego uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz IV - VI.
Dziec uczą się współdziałania w zespole, nawiązywania i podtrzymywania prawidłowych relacji koleżeńskich, pożytecznego  i zdrowego spędzania wolnego czasu, rozwijają swoje talenty i zainteresowania. Zajęcia zaplanowano zgodne z zainteresowaniami uczestników, między innymi: sportowe, plastyczne, komputerowe, rekreacyjne, relaksacyjne oraz wyjścia poza teren szkoły. Chętne dzieci mają okazję odrobić lekcje pod okiem nauczycieli, korzystając z pomocy koleżeńskiej. W ramach projektu organizowany jest również podwieczorek.

Początek strony