wwwZapraszamy uczniów klas 0 – VIII do udziału w X – jubileuszowym! - Szkolnym Przeglądzie Talentów. Odbędzie się on w pierwszej połowie lutego. Umiejętności, które chcecie zaprezentować, muszą być możliwe do pokazania na scenie (śpiew, taniec, gra na instrumencie, gimnastyka, recytacja itp.). Mogą to być prezentacje indywidualne, w parach lub grupowe. Zgłaszamy się do końca stycznia przez e-dziennik, lub przekazując karteczkę P. Dorocie Komar lub P. Barbarze Kaczmarskiej. Informacja musi zawierać: Imię i nazwisko wykonawcy/ów, klasę, rodzaj występu, tytuł utworu.

Czekamy na Wasze zgłoszenia

Dorota Komar i Barbara Kaczmarska

Początek strony