Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wkrótce

Z radością informujemy, że nauczyciel naszej szkoły Pan Mikołaj Wysiecki oraz dyrektorka szkoły Pani Beata Wołkanowska zostali finalistami konkursu "Gdański Nauczyciel i Dyrektor 2022" Teraz dzięki Państwa głosom mogą stać się Laureatami tego wydarzenia. Niewątpliwie jest to ogromne wyróżnienie w gdańskiej przestrzeni edukacyjnej. Liczymy na Państwa głosy.
mikolajwysiecki   dyr.BeataWolkanowska SP60
 
Dlaczego Mikołaj Wysiecki?
 

Kategoria I   Obywatelskość 

Mikołaj Wysiecki jest czynnym społecznie nauczycielem, który historię i WOS realizuje nie tylko

w sali lekcyjnej - ale również poprzez aktywne poznawanie historii oraz zagadnień obywatelskich poza szkołą. Jego działania koncentrują się na rozbudzaniu społeczeństwa obywatelskiego - organizuje spotkania dla młodzieży z posłami, adwokatami (w ramach edukacji prawnej) oraz radnymi miasta.
W czasie wojny w Ukrainie zorganizował 4 zbiórki darów dla uchodźców, jednocześnie z jego inicjatywy szkolna Spółdzielnia Uczniowska uszyła ponad 400 kominiarek dla żołnierzy ukraińskich - wszystko
za środki od prywatnych darczyńców. Mikołaj Wysiecki aktywnie współpracuje z Muzeum Gdańska (np. organizacja miejskich obchodów powołania Armii Krajowej, warsztaty na Westerplatte) oraz współorganizuje “lekcje historii na cmentarzach bohaterów” - gdzie podczas sprzątania grobów żołnierzy AK i westerplatczyków, narrację historyczną prowadzą żyjący żołnierze AK. Jest organizatorem wielu wyjść, wycieczek i wydarzeń związanych z nauczaniem historii i wiedzy

o społeczeństwie.  

Dlaczego Beata Wołkanowska?

Kategoria II  Solidarność 

Beata Wołkanowska z sukcesem wprowadza idee solidarności w szkole. W trakcie kadencji doprowadziła do rozkwitu SP60 - powstała m.in. pracownia Integracji Sensorycznej i przestrzeń
do terapii metodą prof. Tomatisa – darmowy dostęp dla uczniów. W szkole każdy jest ważny – mediacje rówieśnicze to codzienność.  Powołana do życia Spółdzielnia Uczniowska swoimi akcjami działa na rzecz potrzebujących i z powodzeniem uczy dzieci jak piec, gotować szyć, sprzedawać i wspierać. Dzięki współpracy z Centrum Integracji Społecznej, cztery osoby rocznie odbywają w szkole warsztaty
i wracają na rynek pracy. Dzięki współpracy z wymiarem sprawiedliwości ok. 15 osób rocznie ma możliwość odrobienia wyroku poprzez prace społeczne na terenie szkoły. Prywatnie otrzymała Bursztynowy Dźwig za działalność wolontariacką na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. 

 Kategoria III Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój 

Beata Wołkanowska jako dyrektor SP 60 w Gdańsku, w sposób aktywny dba o zrównoważony rozwój placówki. Bliskie jej sercu są działania proekologiczne i środowiskowe. Dzięki jej inicjatywie tereny zielone SP 60 rozkwitają każdego roku. Ogrody: motylowy, bylinowy z roślin miododajnych dla owadów i ptaków, oraz warzywny powstawały podczas realizacji różnych projektów. Dzięki nim uczniowie realizują naukę w otoczeniu przyrody w stworzonych na terenie szkoły zielonych klasach.
O zieleń na terenie placówki dbają zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz pracownicy szkoły. W SP 60 uczniowie mają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego - ogrody szkolne i tarasy są otwarte podczas przerw przez cały rok. Idea swobodnej zabawy jest również realizowana poprzez realizację projektu GRATOSFERA. Na terenie szkoły mieści się palenisko, gdzie wspólne biesiady przy ognisku łączą pokolenia i integrują.  

 Kategoria IV Nowoczesność i inteligentne rozwiązania 

Beata Wołkanowska jest przedsiębiorczym i aktywnym dyrektorem, który rozumie potrzebę nowoczesnych rozwiązań w szkole. We wszystkich salach są tablice multimedialne. Szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości – z drukarek 3D korzystają  uczniowie i kadra. Dzięki wyposażeniu nowoczesnej warsztatowni - w szkole zagościła filia Pałacu Młodzieży. W świetlicy uczniowie korzystają
z Thermomixa i maszyn do szycia. W SP60 nie ma dzwonków, przez co szkoła jest przyjazna dzieciom ze specjalnymi potrzebami - co więcej, w ramach edukacji włączającej nauczyciele i uczniowie mogą wykorzystać do pracy salę rekreacyjną z inteligentnym nagłośnieniem oraz “magiczny dywan”. SP 60 realizuje projekt ASPE wspierający dzieci ze specjalnymi potrzebami. Można śmiało stwierdzić,
że zarządzanie SP 60 zasługuje na miano godnego XXI wieku.  

 

  2309fersplakatminiatura

 2023unicef

GPEinstrukcje

Początek strony