Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wkrótce

Wydział Rozwoju Społecznego informuje, że wnioski o przyznanie dowozu mikrobusami dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych lub ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r. w przedszkolu, szkole lub ośrodku, do którego uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Wnioski, spełniające kryteria określone w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe zostaną rozpatrzone w czerwcu 2021 r. przez Komisję powołaną przy Wydziale Rozwoju Społecznego.

Formularz wniosku można pobrać jak poniżej:

  • wniosek na dowóz
  • w sekretariatach przedszkoli, szkół i ośrodków - w formie druku.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Początek strony