Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wkrótce

Prowadzimy oddziały ogólnokształcące oraz integracyjne. Realizujemy zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego naszych uczniów oraz ich sytuację rodzinną.

Jesteśmy zespołem ludzi pełnych pasji, zaangażowania i przede wszystkim wieloletniego doświadczenia. Nadal podnosimy swoje  kwalifikacje. Zależy nam, aby tworzyć szkołę bezpieczną, przyjazną, nowoczesną, w której nasi podopieczni złapią bakcyla poznawania oraz badania świata, doświadczania i popełniania błędów. Pragniemy nauczyć dzieci uczyć się, radzić sobie z emocjami, poznać swoje mocne i słabsze strony. Rozbudzić w nich ogień pasji i różnych zaineteresowań. Pokazać, co to znaczy być dobrym i wartościowym człowiekiem.

Zapewniamy:

 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 • możliwość nauki przez dzieci niepełnosprawne zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia uczniów warunki edukacji;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
 • opiekę wszystkim członkom naszej społeczności szkolnej pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;
 • kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • zajęcia wspierające rozwój dla oddziału przedszkolnego oraz klas I-VI: kompensacyjno-korekcyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną.

Do dyspozycji uczniów są:

 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownie multimedialne,
 • pracownia techniczno-plastyczna,
 • sala gimnastyczna,
 • sala do gimnastyki korekcyjnej,
 • biblioteka oraz czytelnia ze stanowiskami komputerowymi,
 • przestronna świetlica szkolna,
 • stołówka i kuchnia szkolna oferująca smaczne, przygotowywane na miejscu obiady,
 • wielofunkcyjne boisko, plac zabaw oraz tereny zielone.

Garść informacji

Każdy uczeń ma swoją szafkę w szatni.
Świetlica zaprasza dzieci w godzinach 6.30-17.00.
Budynek szkoły dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych - podjazd do szkoły, winda wewnętrzna, zjazd do świetlicy szkolnej, toalety.

W naszej szkole panuje miła, rodzinna atmosfera. Wszystkie dzieci są doskonale znane pracownikom.
Bardzo zależy nam, aby każde dziecko było w naszej szkole bezpieczne, akceptowane, zrozumiane i wysłuchane. Chcemy, aby każde z nich potrafiło słuchać, miało potrzebę zadawania pytań i rozumiało świat z jego odmiennościami.

  2309fersplakatminiatura

 2023unicef

GPEinstrukcje

Początek strony