Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wkrótce

Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom klas młodszych poza czasem ich planowych zajęć w godz. od 6.30 do 17.00.
Przestronne, jasne, świeżo wyremontowane pomieszczenia stwarzają ciepłą, domową atmosferę. Duże, przesuwane drzwi dają możliwość dowolnego dzielenia przestrzeni, odpowiadającego aktualnym potrzebom dzieci.
Świetlica jest regularnie zaopatrywana w nowe zabawki, pomoce dydaktyczne, czy sprzęt sportowy. Dbamy o to, aby w czasie wolnym dzieci miały możliwość nie tylko odpocząć po zajęciach lekcyjnych, ale i spędzić go w sposób pożyteczny i korzystny dla ich rozwoju.
Podczas pobytu w świetlicy dzieci:
Odkrywają i rozwijają swoje pasje i zainteresowania; plastyczne, muzyczne, sportowe, taneczne, przyrodnicze, językowe i wiele innych. To zadanie wspiera organizowany corocznie w szkolnej świetlicy Szkolny Przegląd Talentów dla klas 0 – III.
Tworzą prace plastyczne różnymi technikami: malują farbami, rysują, kolorują, wyklejają, modelują z plasteliny, masy solnej i innych materiałów. Część tych prac ozdabia potem naszą szkolną świetlicę.
Rozwijają swoje zdolności manualne i kreatywność poprzez inspirowane przez wychowawcę budowle z klocków, zajęcia origami, czy zajęcia plastyczne z materiałów z recyclingu dostarczanych hojnie przez rodziców.
Mają zapewnione warunki i pomoc w odrabianiu zadań domowych.
Część czasu przeznaczona jest na zajęcia sportowe w formie zabaw ruchowych, gier zespołowych, gimnastyki podstawowej, zajęć tanecznych i innych, odpowiadających potrzebom dzieci. Wychodzimy w tym celu na hol, salę gimnastyczną, salę zabaw lub boisko szkolne.
Wspólnie obserwujemy pory roku i zmieniającą się przyrodę, celebrujemy ważne okazje takie jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Andrzejki, Mikołajki i wiele innych.
Zdobywają wiedzę na różne ważne tematy (takie jak: bezpieczna droga do szkoły, jak dbać o swoje zdrowie, jak wyrażać swoje uczucia, świąteczne tradycje w naszych domach i inne).
Wspieramy rozwój społeczny dzieci podczas wspólnych zabaw zarówno inspirowanych przez wychowawcę, jak i organizowanych z inicjatywy uczniów.
Układamy puzzle, gramy w gry planszowe, rozwijające pamięć lub gry logiczne. 
Dzieci mają również czas na zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Mogą się wtedy wykazać kreatywnością, pomysłowością i samodzielnością.
Uczą się przestrzegania zasad i norm społecznych: poszanowania potrzeb innych osób, dzielenia się i robienia czegoś wspólnie z innymi dziećmi, odpowiedzialności za zabawki i porządek w świetlicy.
Hartują się i wypoczywają podczas wyjść na plac zabaw i boisko szkolne.

W świetlicy organizowane są różne konkursy i przeglądy, zarówno międzyszkolne, jak i szkolne lub świetlicowe. Wspieramy udział dzieci w konkursach międzyszkolnych organizowanych przez inne placówki.

Zapraszam na Blog: Biblioteka SP nr 60 

Blog: Biblioteka w szkole https://sp60gdansk.blogspot.com
Blog prezentuje działania biblioteki szkolnej. Przeczytacie tu o konkursach, wydarzeniach i akcjach literackich, które odbywają się w bibliotece.

Katalog online: https://m024615.molnet.mol.pl

Beata Kalinka

  2309fersplakatminiatura

 2023unicef

GPEinstrukcje

Początek strony