Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wkrótce

Program „Jesteśmy razem” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej.

Projekt realizowany będzie w okresie 04.09.2023 r. do 03.03.2025 r.

Calkowita kwota dofinansowania: 249,455,28 PLN

Realizacja projektu ma wspierać system szkolenia i doskonalenia kadry naszej szkoły w wymiarze europejskim.

Pozyskane fundusze zapewnią dostęp do szkoleń wysokiej jakości, odbywających się w różnych krajach Europy. Umożliwią zdobycie nowych i lepszych kompetencji językowych i zawodowych, poznanie innowacyjnych metod i form pracy z uczniem, treści z zakresu edukacji włączającej i umiejętności cyfrowych. Grupą docelową projektu stanowi 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku, którzy wezmą udział w szkoleniach w ramach mobilności zagranicznych,

Cele projektu:
Podniesienie kompetencji językowych kadry szkoły - nabywanie zdolności do skutecznej komunikacji w języku angielskim.
Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, w tym w warsztacie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nabywanie i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych.
Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne oraz udział w projektach europejskich. Tworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej o standardach europejskich.

znak
O
d dnia 4 września 2023 rozpoczynamy realizację naszego programu"Jesteśmy razem"- projektu "Zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów i kadry edukacji szkolnej", realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna (konkurs 2022).

 

Projekt realizowany będzie w okresie 04.09.2023 r. do 03.03.2025 r.

Realizacja projektu ma wspierać system szkolenia i doskonalenia kadry naszej szkoły w wymiarze europejskim.Grupą docelową projektu stanowi 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku, którzy wezmą udział w szkoleniach w ramach mobilności zagranicznych,

Cele projektu:
Podniesienie kompetencji językowych kadry szkoły - nabywanie zdolności do skutecznej komunikacji w języku angielskim.
Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, w tym w warsztacie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nabywanie i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych.
Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne oraz udział w projektach europejskich. Tworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej o standardach europejskich.

 rozpoczecie2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/3024 dla uczniów klas I - VIII

odbędzie się 4 września 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 na tarasie szkolnym

Wyprawka szkolna dla oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych - tutaj

 2023unicef 

 2023plakatFERS

GPEinstrukcje

Początek strony