Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wkrótce

 

2309fersplakat.jpg  

 

 

Mobilności kadry:
Cypr - listopad 2023
Barcelona - marzec 2024 
Dublin - maj 2024
Barcelona - maj 2024

Informacje o projekcie

Program „Jesteśmy razem” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów
i kadry edukacji szkolnej. 

Termin realizacji projektu: od 04.09.2023 r. do 03.03.2025 r.

Realizacja projektu ma wspierać system szkolenia i doskonalenia kadry naszej szkoły w wymiarze europejskim. Pozyskane fundusze zapewnią dostęp do szkoleń wysokiej jakości, odbywających się w różnych krajach Europy. Umożliwią zdobycie nowych i lepszych kompetencji językowych i zawodowych, poznanie innowacyjnych metod i form pracy z uczniem, treści z zakresu edukacji włączającej
i umiejętności cyfrowych.


Grupą docelową projektu stanowi 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku
, którzy wezmą udział w szkoleniach
w ramach mobilności zagranicznych:12 osób w kursie języka angielskiego na Cyprze, 6 osób w szkoleniu z zakresu edukacji włączającej w Hiszpanii oraz 2 osoby w szkoleniu z zakresu technologii cyfrowych w Finlandii.

 

Prezentacje uczestników:

Cypr - listopad 2023

Gabriela Baka
Beata Kalinka
Aleksandra Badźmierowska - Kasznia
Elżbieta Stefańska

Barcelona  - marzec 2024

Barbara Augustyniak
Barbara Kurowska
Dorota Komar

 

 

 Cele projektu:
Podniesienie kompetencji językowych kadry szkoły - nabywanie zdolności do skutecznej komunikacji w języku angielskim.
Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, w tym w warsztacie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nabywanie i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych.
Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne oraz udział w projektach europejskich. Tworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej o standardach europejskich.
 
 Rezultaty - to co chcemy osiągnąć:
Większe kompetencje kadry w zakresie posługiwania się językiem angielskim ułatwią skuteczną komunikację i edukację w międzynarodowym środowisku szkolnym. Wdrożone nowe rozwiązania w zakresie edukacji włączającej przełożą się na budowanie strategii pracy szkoły jako placówki nowoczesnej, ukierunkowanej na edukację i pomoc wszystkim uczniom, w tym również o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca w oparciu o nowoczesne metody i formy przełoży się na zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów umiejących wykorzystywać nowoczesne narzędzia cyfrowe. Zwiększenie kompetencji w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym pozwoli zadbać o propagowanie postaw tolerancji oraz podejmowanie działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji. Doskonalenie zawodowe w standardach europejskich prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej oraz upublicznianie rezultatów wzmocni pozycję kadry oraz samej szkoły na rynku edukacyjnym.
 

 

znak
O
d dnia 4 września 2023 rozpoczynamy realizację naszego programu"Jesteśmy razem"- projektu "Zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów i kadry edukacji szkolnej", realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna (konkurs 2022).

 

Projekt realizowany będzie w okresie 04.09.2023 r. do 03.03.2025 r.

Realizacja projektu ma wspierać system szkolenia i doskonalenia kadry naszej szkoły w wymiarze europejskim.Grupą docelową projektu stanowi 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku, którzy wezmą udział w szkoleniach w ramach mobilności zagranicznych,

Cele projektu:
Podniesienie kompetencji językowych kadry szkoły - nabywanie zdolności do skutecznej komunikacji w języku angielskim.
Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, w tym w warsztacie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nabywanie i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych.
Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne oraz udział w projektach europejskich. Tworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej o standardach europejskich.

Od 4 września 2023 realizujemy projekt Jesteśmy razem.
Projekt otrzymał dosinansowanie ze środków unijnych.
Realizowany jest na zasadach Erasmus+ - czytaj więcej

 

psycholog.jpg
Magdalena Nowak - Wszelaczyńska

poniedziałek 08.00 - 12.45
wtorek 08:00 -13.45
czwartek 08.00 13.30

pedagog.png
Krzysztof Lipka

wtorek 8.00 - 14.00
środa 8.00 - 14.00

pedagog_specjalny.png
Renata Tuszyńska

wtorek 9.45 - 11-.45
środa 9.30 - 11.30
piątek 8.45 - 11.15

 

 
800100100 logo

telzauf

Telefon zaufania - film

 

 Wsparcie w Gdańsku - wyszukiwarka online
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny PIK

Instytucje udzielające pomocy

 

 Porady - archiwum

najnowsze: 
PIK A-N: Poradnik Rodzica – ratunku, moje dziecko jest uzależnione od telefonu!
Dobrzeże jesteś

  

Zaproszenia - wsparcie dla rodziców

   

Pomoc materialna 

    
 
 
 
 
 

  2309fersplakatminiatura

 2023unicef

GPEinstrukcje

Początek strony